دانلود سورس شبیه سازی سوار شدن به ماشین با آرنا

سلام

برای امروز یک پروژه شبیه سازی رو آماده کردم

این پروژه شامل دو ماشین است
که براساس یک تصمیم گیرنده و
مشغول بودن ماشین ها تصمیم
میگیرد که متاقاضیان را به سمت ماشین ها بفرستد

در ضمن اطلاعات برنامه نویس پروژه تغییر داده نشده است .

شبیه سازی آرنا

بیشتر بخوانید